Doanh nhân Lê Quốc Cường: “Nói về sự nghiệp kinh doanh của mình như một cái duyên”

Khởi nghiệp với 500.000 đồng Doanh nhân Lê Quốc Cường nói về sự nghiệp kinh doanh của mình như một cái duyên. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống kinh doanh và được tiếp xúc với các công việc từ thu ngân tới quản lý spa, khách sạn của gia đình ngay từ