Hình ảnh đáng nhớ trong hành trình 3 ngày giao lưu ảo thuật Quốc tế tại Việt Nam

Chương trình giao lưu ảo thuật Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ nhiều ảo thuật gia tham dự. Việc tạo ra một sân chơi chính quy để tụ hội ảo thuật gia trẻ, giao lưu là một việc cần thiết, thu hút đông đảo công chúng tham dự và ủng hộ.